Förtäring

HIP-gården

Här finns möjlighet att äta lunch och att fika.